20/4/2009
---> Citat godine

Apstrakcija filmskog izraza,kao jezika specifikuma i apstrakcija umjetničkog akta uopšte.De jure prestavlja jednu vrstu sakralne retifaikacije vlastite inferijornosti i vlastitog infalcizma,bez obzira o kojoj se vrsti supremacije na tom istom jeziku kao specifikumu radi i bez obzira na kojem nivo aspiracija mi o njemu govorili.

Komentari:

Pošalji komentar

aj ponovi to što si rekao
Poslao Ljubasta u 15:45, 21/4/2009 | Link | |


[Template by: Rapsodia Colors.net] [Adaptacija za BlogOye Portal: WhoreOfBabylon]