17.4.2009
Knjizevni lik Nemanje - Simeona
Свети Сава је много допринео развоју српске земље и српскога народа кроз свој просветитељски рад. Учио је народ да уместо мржње увек иде љубав, да у срцима сваког треба да влада воља за опраштањем и доброта. Зато је свуда био очекиван, вољен и хваљен.
СветиСава је био син жупана Стефана Немање а својимделом
пpедставља првог познатог оригиналног српског књижеваника.
У Свету Гору је отишао већ писмен и формиран на делима ранохришћанске, византијске и старословенске књижевности.
Однос Светог Саве према књижевности огледа се и у његовим манастирским уставима (типицима) а његова дела посвећена су испосничком и манастирском животу: Карејски типик и Хиландарски типик.
Хиландарски типик садржи прописе за духовни живот у манастиру и организацију разноврсних служби манастирске заједнице, општежића[1].
У Хиландарском типику је Кратко житије светог Симеона Немање,оснивача (ктитора) манастира Хиландара, развијено житије Свети Сава пише тек у уводу Студентског типика, у Студеници 1208. године.
За учвршћење култа свога оца, смисао Савиног житијног стварања потврђује се и допуњује Службом светом Симеону, изразито културним, литургијским саставом, који се сасвим подређује поетским законима сложеног византијског жанра састављеног од стихира, тропара, канона, кондака, икоса и других песничких облика у утврђеном литургијском поретку[2].
Служба је главни и по природи веома сложен жанр литургијског песништва у Византији и међу православним Словенима. Жанр који се одликује похвалним, прославним карактером: у њему се прославља празник или спомен светога. Та служба, по свим својим поетским обележјима у византијској традицији, прави је почетак српског песништва, у коме ће се богатом топиком и стилом византијске химнографије однеговати сопствени песнички језик српске литературе средњег века[3]
Лепота Савиног Житија светог Симеона налази се у једноставном, одмереном причању без развијене реторичности, ту се препознаје блиски сведок и пратилац, учесник у животним збивањима Симеона /Немање, Немањин син Сава. Сава наглашава монашки лик Симеонов док стварне биографске податке из живота Немањиног подређуе идеји одрицања од престола, моћи и величине у овом свету ради небеског царства.
Житије светог Симеонаи Служба светом Симеонусу дела у којима Сава показује, пре свега,поштовање према оцу Немањи/Симеону са елементима реторичне похвале светоме чија се величина гради на умећу самоодрицања.УЖитију светог Симеона, поводом Немањине одлуке да се повуче из владавине, Сава пише овако:
,, Јер када је дошло време, овај прозорљиви муж сву славу и част овога света сматраше као ништа, и красота овога света изгледаше му као и дим, а Христова љубав растијаше у њему и разараше срце његово као дом спремљен му и пречисти сасуд његову Светом Духу, пошто се неким усељењем у његов ум уселио Христос и водио га,,
Ово је битно место у обликовању Немањина лика јер је главни покретач овом богољубивом подухвату који чини Немања била побожност, односно ,,Христова љубав. Наглашава се Немањино духовно изграђивање.
Верско осећање које је карактеристично за средњи век[4].
Послетридесет и седам година вадавине 25. марта 1197.године испред Петрове цркве у Расу, пред окупљеним народом Немања се одриче престола у корист млађег сина Стефана а затим благосиља синове и даје им мудре државничке и очинске савете ,, посаветова их премудрим речима као отац да престану са ридањем и сузама,,
У Служби светом СимеонуСава слави и осликава Немањин лик који је такође препун светитељске, владарске и монашке врлине.
Основни мотив ове службе је одрицање од пропадљивог овоземаљског света. Сава овде уводи још један свети лик- Јована Лествичника јер је и сам Симеон, у својој духовној надградњи, пронашао летвице којима се узнео у небо и тако отворио пут у духовни свет. Сви владари из династије Немањића у својим повељама задужбинама истичу култ светитеља Саве и Симеона. Духовност, светост и племенитост Немање/Симеона види се и у начину на који је Сава описао смрт свог родитеља и свечану Симеонову сахрану[5]у Житију светог Симеона. У житију доминирају два сегмента
приче из живота Савиног оца, два одрицања, два растанка- растанак владара са престолом и растанак човека са животом. Оба одрицања
Немања је мирно поднео а та његова премудра смиреност описује блаженство његова лика. Убедљивост Немањиног ликa и жив емотиван однос према њему произилази из искрене Савине захвалности, љубави и дивљења према изузетном оцу.Последњи Немањини часови испричани су скоро искључиво у Немањином монологу пред сином, који га само повремено понешто пита. Интонација монолога је нежна и једноставна,у исто време и узбудљива.Некадашњи владар, очекујући смрт, лежи на рогозини, увијен у погребну расу, с главом на камену. Последња жеља оца Симеoна ,,Простри рогозину на земљу и положи ме на њу. И положи ми камен под главу,,. Ове Симеове речи су посебно важнe за све оне који се заносе славом и богатством јер показују како је све пролазно и ништавно. Сви који трају у немаштини треба то мирно да подносе.Призор је приказан изузетно емтивно. Осећа се велики бол због растанка двa бића, оца и сина, које је везивала најдубља веза. Немања упћује Сави речи мудрости и речи утехе. У његовим речима је садржано велико искуство које жели да пренесе сину, ,,сине, слушај моје речи, приклони ухо своје ка мојим речима,,. Први велики савет: ,,Сваким чувањем чувај срце своје, јер од њих су исходишта живота,,. Премудри Симеон тиме жели рећи Сави, да упија разна знања да би што више обогатио и испунио свој дух, са многим сазнањима и
духовним садржајем као и са сазнањима о себи и Богу иде истинска мудрост.
Лик Симеона/Немање делује сасвим природно и смирујуће, истиче се
као племенит отац и блажен старац који пут истине и правде жели да усади у
Савино срце.,, Сине мој, не мешај се са безумнима. Тражи премудрости, да поживиш,,каже Симеон, јер безумни помућују унутрашњи мир и душевну чистоту човека. Затим следи очево уверење Сави, да оно што душом осећа, то треба устима да казује. Добронамерни савети и речи које изговара старац на умору израз су љубави оца према сину. Син је ,,чедо омиљено,, он је ,,светлост очију његових,,
Највећи акценат у Житију светог Симеона стављен је на монашки део Симеоновог живота, док је део живота Немањиног као великог жупана, неупоредиво мање обрађен. У Симеоновлику је приказано живо осећање Бога:
"Хвалите Бога међу свима његовим,
хвалите га и на тврђи силе његове,
хвалите га и по премногој владавини силе његове"
Главни део Житија не завршава се похвалом, већ Савином молитвом, Сава је у писању водио бригу о реалности, тачности и реду , главни покретач, налази се у стварању српских православних култова, култова светородне династије и аутокефалне цркве[6]. Свако житије служи стварању или ширењу култа одређеног лица, акулт светог Симеона/Немање алудира на чињеницу једнога моралног преображаја, једне успешне реализације Христових заповести и јеванђелских идеала.
Тако и Служба светом Симеону у целини служи литургијском култу светога Симеона који је приказан као преподобни подвижник на вишем ступњу одрицања. Карактеристичан је и један посебни књижевни извор и узор Савине службе: то је минејска Служба светом Симеону Ступнику. Стихира којом почиње Савина Служба светом Симеону, иначе, преузета је са мањим прилагођавањем из византијске Службе преподобном Симеону Ступнику[7]
У тој стихири Сава гради једну асоцијативну слику на основу догађаја из живота старозаветног пророка Илијe Тесвићанинaкоји се узнео на небо жив
у огњеним колима. Али ипак једино Симеон својим примером постаје узор змаљским царевима.
Мирточивост и чуда су обавезни елементи овог жанра. Осовна идеја је подвижнички успон Симеона ка висинама небеског савршенства и бестрашћа.
Живот св. Симеона треба да буде модел, образац, прототип понашања и живота српских владара. Служба светом Симеону већ у својој првој песми утврђује темеље владарске идеологије немањићке Србије. Он је ,,небески човек - земаљски анђео,, фигура парадокса, омиљена у химнографији преподобних па и у Служби светом Симеону.
Циљ хришћанског подвига, постати сличан Христу, повратити божанско обличје у себи, остварује се једино уз помоћ самога Бога, силом Духа[8]
У Служби светом Симеону пoстојиСавино поистовећивање човека и Бога, "обожење" светога Симеона и божанске чистоте. Поређење Горе Свете са Гором Синајском и паралелизам Симеона са Мојсијем као мистичног стапања с Богом и откривањебожанске тајне. На више места у Служби светом СимеонуСава истиче заслугу светога Симеона /Немање за победу хришћанске вере међу Србима. У Житију светог Симеонаоднос Сименa према срмти је смирујући, смрт је само ,,растанак,, и одлука Бога којој се Симеон препушта. Одељак се завршава у стилу црквеног учења: смрт није крај јер у свету после смрти влада вечни живот.Симеон је окружен блиским људима које заувек напушта, он је човек, слаб, немоћан, на самрти. Некадашњи владар очекује смрт. Када је умро, Сава му покрива лице, и плаче горко. Потом се описује његов погреб. После осам година Сава је пренео његове мошти у Студеницу и над њима измирио завађену браћу.


[1] Ђ. Трифуновић, Азбучник
[2] В. Ћоровић, Списи св. Саве
[3] Л. Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу православне источне цркве, Београд 1965
[4] Владавину Стефана Немање, поред политичког и културног развоја Србије, обележило је интензивно оснивање манастира и упоредо са тим процват монаштва.
[5] ,,Када је прошло време после литургије и када се свршила сва уобичајена служба, сви целиваше преподобно тело,,
[6] Ф. Гранић, Црквеноправне одредбе Хиландарског типика св. Саве о настојатељу и осталим манастирским функционерима
[7] Л. Мирковић, Православна литургика или наука о богослужењу православне источне цркве Београд 1965, 8-12.
[8] Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд, 1996.
Свети Сава је много допринео развоју српске земље и српскога народа кроз свој просветитељски рад. Учио је народ да уместо мржње увек иде љубав, да у срцима сваког m
objavio rozepepermint u 14:09 | kategorija:
Permalink | obavesti prijatelja | Komentara (1)
Komentari:
Posalji komentar
Nemate pojma koliko ste mi pomogli ovim sto ste objavili.Sedmi sam razred i radim Zitije Svetog Simeona kao lektiru.Imam zadatak da opisem samo tematiku i lik Stefana Nemanje u knjizi.Za mene je to prilicno tezak zadatak posto knjigu slabo razumem,ali mi je ovaj tekst puno pomogao
Poslao Anonimka u 18:48, 26.1.2014 | Link | |


Posalji komentar