15.4.2014 11:09

Nemački jezik je jedan od jezika kojim se najčešće govori širom sveta. To je zvanični jezik nekoliko zemalja, uključujuću Nemačku, Austriju, Švajcarsku i Belgiju. Nakon engleskog, nemački je jedan od najpoznatiji jezika u Evropskoj uniji, gde je i jedan od službenih jezika. Nemački jezik je treći strani jezik u Sjedinjenim Državama, iza španskog i francuskog, a etničko nasleđe mnogih Amerikanaca ima nemačke korene. Postoje mnogi razlozi za učenje nemačkog jezika, kao što su potencijalna karijera, obogaćivanje trenutne karijere i povećanje iskustva putovanja.

Ukoliko ste zainteresovani da naučite nemački jezik iz profesionalnih razloga, možete odabrati nekoliko opcija. Možete da posećujete koledž ili univerzitet i steknete diplomu na nemačkom. Sticanje diplome na nemačkom, obezbeđuje Vam solidnu osnovu znanja nemačkog jezika, kako pismeno tako i konverzacijsko. Sa nemačkom diplomom imate brojne mogućnosti za razvoj karijere. Ukoliko ste bilingvalni  možete steći sertifikat prevodioca za nemački jezik. Ovo je stimulans koji Vam nudi brojne opcije u karijeri. Možete raditi puno radno vreme za inostranu prevodilačku firmu, na prevođenju važnih poslovnih dokumenata ili web stranica za globalne korporacije. Ili možete raditi kao samostalni prevodilac, gde ćete sami određivati raspored i obim poslova. Još jedna mogućnost je da držite časove svog maternjeg jezika u jednoj školi na nemačkom govornom području. Poznavanjem svog i nemačkog jezika, imaćete mogućnost da uživate u načinu života zemlje sa nemačkog govornog područja, gde možete imati ispunjenu karijeru, i iskusite život i kulturu drugog naroda.

Možda ćete tokom karijere morati naučiti nemački, kako biste mogli da komunicirate sa inostranim partnerima ili relocirate u zemlju sa nemačkog govornog područja. U tom slučaju možete da upišete ubrzani online kurs nemackog jezika, koji je brz, zgodan i lak način da naučite jezik. Online kurs će Vam obezbediti veštine čitanja, pisanja i komunikacije sa drugim osobama. Postoji nekoliko online programa koji nude ubrzani kurs nemačkog, ali i mnogih drugih jezika. Ukoliko zbog posla morate da se preselite u neku zemlju sa nemačkog govornog područja, ustanovićete da nakon ovog kursa imate solidno znanje nemačkog jezika, što će Vam preseljenje učiniti manje stresnim.

Ukoliko želite da malo naučite nemački kako biste putovali u zemlje sa nemačkog govornog područja, razmislite da kombinujete učenje i odmor, tako što ćete posetiti neki od kurseva nemačkog jezika, koji su namenjeni onima koji putuju i imaju želju da nauče jezike u stranim zemljama. Učenjem jezika na ovaj način, ne samo da ćete naučiti da komunicirate na nemačkom, već ćete i doživeti nemačku kulturu. Putujuću po Nemačkoj, gde jezik ima svoje korene, postaćete deo života i kulture, a jezik ćete naučiti brzo i sa iznenađujućom lakoćom. Naučićete konverzacijske i idiomske stilove jezika. Svakodnevno ćete biti u interakciji sa izvornim Nemcima, koji neće uvek biti voljni ili sposobni da sa Vama komuniciraju na engleskom. Zato ćete Vi morati da se trudite da sa njima komunicirate na nemačkom jeziku. Postaćete zaokupljeni svakodnevnim životom Nemačke. Naučićete da cenite nemačku kulturu: istoriju, arhitekturu, hranu (i pivo!) i narod. Kao deo ovakvog programa, pohađaćete kurseve na kojima ćete naučiti kako da dobro čitate i pišete na nemačkom jeziku. Ne postoji bolji način da naučite nemački jezik i doživite Nemačku.

Bilo da ste zainteresovani da naučite nemački jezik iz akademskih ili profesionalnih razloga, ili ste zainteresovani da naučite kako da govorite nemački na odmoru, poznavanje stranog jezika je intelektualni i lični stimulans, koji će Vam otvoriti oči ka novoj kulturi.

6.1.2014 11:22

Gramatika engleskog jezika

Postoje brojni načini da se nauči gramatika engleskog ili nekog drugog stranog jezuka. Da li da učenike učite pravilima i gramatici, prevodu i značenju ili da nastavu održavate u vidu komunikativnih formi i diskursa? To zavisi od učenika i svrhe njihovog učenja jezika. Ali često učenici mogu da postanu zbunjeni – kao što ima i slučajeva, da su i nastavnici engleskog ili nekog drugog stranog jezika zbunjeni.

Razmotrite sledeće:

Jedan nastavnik je rekao: “Ja podučavam španski. Smatram da konfuzija učenika pri učenju španskog jezika često potiče od nedostatka razumevanja gramatike maternjeg jezika i jezičke konstrukcije uopšte.”

Kao prvo, istina je da konfuzija u stranom jeziku može da potiče usled nedostatka razumevanja gramatike maternjeg jezika. Ovo je samo jedan od mnogih razloga zbog čega nastavnici engleskog ili nekog drugog stranog jezika treba da budu dodatno obučeni. Ukoliko ne poznajete gramatičke strukture sopstvenog jezika, razumevanje gramatičke strukture stranog jezika biće Vam mnogo teže. U stvari, ova činjenica doprinosi tome da mnogi učenici odustanu od učenja stranog jezika, nakon što postanu beznadežno izgubljeni ili zbunjeni. Ne pomaže ni kada jezički instituti, koji su orijentisani samo ka profitu, i nekvalifikovani nastavnici nude takozvano “instant” učenje stranih jezika, poput programa tipa “naučite strani jezik za 48 sati”.

Još jedna nedoumica se javlja, kada je nastavnik pokušavao da objasni učeniku da se sadašnje vreme u španskom (na primer “yo voy”) na engleski može prevesti i kao “I go”, ali i kao “I do go”. Onda se postavilo pitanje, iako znaju da je prvi primer definisano kao sadašnje vreme, nisu sigurni kako se može nazvati, ako uopšte postoji ime, za konstrukciju "to do + infinitive" (npr. I do go, I did go, itd.).

Drugo, nije dobro ni čisto tehničko učenje pravila engleskog ili nekog drugog stranog jezika. Mnogi smatraju da je komunikativni pristup mnogo efikasniji. Takođe, učenici tako lakše i brže usvajaju znanje, posebno kada se koriste zabavne aktivnosti i autentičan jezik.

Nemojte prevoditi ili konjugovati

Umesto da se učenik opterećuje time da u svojoj glavi “prevodi ili konjuguje”, bolje je ih učiti komunikativnom odgovoru bez potrebe razmišljanja o gramatičkim pravilima ili prevodima. Kada učite strani jezik najbolje je da ne tražite “prevod”, nego da razmislite šta je “pravi jezik” koji bi mogli da koristite ili šta bi bio efikasno izgovoreni diskurs ili odgovor u datoj situaciji.

Neki izrazi, idiomi ili elementi govora ne mogu se doslovce prevesti sa jednog jezika na drugi. Na primer, kada kažete "That's cool!" na španskom biste to doslovce preveli "Esto es fresco." Ali to uopšte nema isto značenje. Ukoliko biste, međutim, u španskom koristili izraz  "¡Que chevere!", dobili biste isto značenje i dobro biste se sporazumeli.

Treće, u primeru, "I do go ...","do" se koristi za naglašavanje glavnog glagola "go". Uzmite u obzir:

"Do you study Spanish?"

"Yes I do."

"You'd learn faster if you went to school."

"But I DO go to school."

Završna misao

Konačno, nastavnici engleskog ili nekog drugog stranog jezika, treba stalno da imaju na umu da strani jezici nisu međusobni prevodi. I stoga svaka skola stranih jezika treba da prilagodi svoje programe, kako bi učenicima prenela znanje učeći ih putem komunikacije i razumevanja nekog stranog jezika. Jezici su stvoreni u druge svrhe, prema biblijskoj knjizi o postanju, stihovi 1 do 9. Proverite ponekad i videćete šta to znači.