6.1.2014

Gramatika engleskog jezika

Postoje brojni načini da se nauči gramatika engleskog ili nekog drugog stranog jezuka. Da li da učenike učite pravilima i gramatici, prevodu i značenju ili da nastavu održavate u vidu komunikativnih formi i diskursa? To zavisi od učenika i svrhe njihovog učenja jezika. Ali često učenici mogu da postanu zbunjeni – kao što ima i slučajeva, da su i nastavnici engleskog ili nekog drugog stranog jezika zbunjeni.

Razmotrite sledeće:

Jedan nastavnik je rekao: “Ja podučavam španski. Smatram da konfuzija učenika pri učenju španskog jezika često potiče od nedostatka razumevanja gramatike maternjeg jezika i jezičke konstrukcije uopšte.”

Kao prvo, istina je da konfuzija u stranom jeziku može da potiče usled nedostatka razumevanja gramatike maternjeg jezika. Ovo je samo jedan od mnogih razloga zbog čega nastavnici engleskog ili nekog drugog stranog jezika treba da budu dodatno obučeni. Ukoliko ne poznajete gramatičke strukture sopstvenog jezika, razumevanje gramatičke strukture stranog jezika biće Vam mnogo teže. U stvari, ova činjenica doprinosi tome da mnogi učenici odustanu od učenja stranog jezika, nakon što postanu beznadežno izgubljeni ili zbunjeni. Ne pomaže ni kada jezički instituti, koji su orijentisani samo ka profitu, i nekvalifikovani nastavnici nude takozvano “instant” učenje stranih jezika, poput programa tipa “naučite strani jezik za 48 sati”.

Još jedna nedoumica se javlja, kada je nastavnik pokušavao da objasni učeniku da se sadašnje vreme u španskom (na primer “yo voy”) na engleski može prevesti i kao “I go”, ali i kao “I do go”. Onda se postavilo pitanje, iako znaju da je prvi primer definisano kao sadašnje vreme, nisu sigurni kako se može nazvati, ako uopšte postoji ime, za konstrukciju "to do + infinitive" (npr. I do go, I did go, itd.).

Drugo, nije dobro ni čisto tehničko učenje pravila engleskog ili nekog drugog stranog jezika. Mnogi smatraju da je komunikativni pristup mnogo efikasniji. Takođe, učenici tako lakše i brže usvajaju znanje, posebno kada se koriste zabavne aktivnosti i autentičan jezik.

Nemojte prevoditi ili konjugovati

Umesto da se učenik opterećuje time da u svojoj glavi “prevodi ili konjuguje”, bolje je ih učiti komunikativnom odgovoru bez potrebe razmišljanja o gramatičkim pravilima ili prevodima. Kada učite strani jezik najbolje je da ne tražite “prevod”, nego da razmislite šta je “pravi jezik” koji bi mogli da koristite ili šta bi bio efikasno izgovoreni diskurs ili odgovor u datoj situaciji.

Neki izrazi, idiomi ili elementi govora ne mogu se doslovce prevesti sa jednog jezika na drugi. Na primer, kada kažete "That's cool!" na španskom biste to doslovce preveli "Esto es fresco." Ali to uopšte nema isto značenje. Ukoliko biste, međutim, u španskom koristili izraz  "¡Que chevere!", dobili biste isto značenje i dobro biste se sporazumeli.

Treće, u primeru, "I do go ...","do" se koristi za naglašavanje glavnog glagola "go". Uzmite u obzir:

"Do you study Spanish?"

"Yes I do."

"You'd learn faster if you went to school."

"But I DO go to school."

Završna misao

Konačno, nastavnici engleskog ili nekog drugog stranog jezika, treba stalno da imaju na umu da strani jezici nisu međusobni prevodi. I stoga svaka skola stranih jezika treba da prilagodi svoje programe, kako bi učenicima prenela znanje učeći ih putem komunikacije i razumevanja nekog stranog jezika. Jezici su stvoreni u druge svrhe, prema biblijskoj knjizi o postanju, stihovi 1 do 9. Proverite ponekad i videćete šta to znači.

objavio: nenica u: 11:22
kategorija: obavesti prijatelja | Komentara: (1)
Odlican blog hvala na ovome
http://www.akademijaoxford.com/
Poslao Anoniman u 14:40, 10.4.2014 | Link | |