Kao korisnik BlogOya obavezujete se da će te poštovati sledeća pravila i uslove: Kao korisnik ovog sajta i učlanjenjem na BlogOyu! snosite kompletnu odgovornost za sadržaj Vašeg Bloga. Obavezujete se da će te na svom Blogu objavljivati isključivo materijal koji ne krši autorska prava u skladu sa propisanim međunarodnim zakonima. Na blogu je izričito zabranjeno objavljivanje pornografije. Zabranjen je govor mržnje koji u sebi sadrži tendecije fašizma, šovinizma, i rasizma. Zabranjen je svaki vid vređanja na nacionalnoj i verskoj osnovi. Lažno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe. Slanje pretećih poruka. Objavljivanje ličnih podatka druge osobe. Objavljivanje netačnih informacija u smislu nanošenja štete trećim licima. Kao vlasnik bloga dužni ste da na svom blogu vodite računa o porukama koje ostavljaju posetioci, svaku poruku sa nedozvoljenim sadržajem dužni ste da obrišete na svom Blogu. Administratori sistema zadržavaju pravo da obrišu svaki sadržaj bloga na koji naiđu a u kome nisu ispoštovana gore pomenuta pravila. Blogoye ne snosi odgovornost za sadržaj vaših Blogova. Ovi uslovi i pravila mogu biti ažurirani bez prethodne najave. Blogoye.net 2006.